Kraaiennest Medisch Centrum

INTRODUCTIE KMCINTRODUCTION KMCLINKS
 

Logopedie DE PRAATMAAT GROEP
Speech therapy
Berlinda van der Sloot-Vonk - praktijkhoudster / director
I.J. van der Zalm • K.C. van den Hurk • G. Huijsman • H. van Esschoten-Schuurman • J. Azmaa

Adres / Address : Kraaiennest 76, 1104CE Amsterdam Zuidoost • Locatie / Location

Telefoon / Phone : 020.699.0488 / 06.3737.6045
Fax / Fax : 020.699.0533

Dependance / Auxiliary branche : Logopedie Praktijk Amsterdam, Fizeaustraat 21, 1097 SC Amsterdam Telefoon / Phone : 06.2280.8129

E-mailadres / E-mail address : info@depraatmaatgroep.nl
Website / Website : www.depraatmaatgroep.nl

Dagen open / Days open : Maandag t/m vrijdag / Monday till Friday
Openingstijden / Hours open : 8:30-18:00 uur / 8:30am-6:00pm
Bezoek / Visit : Verwijzing door huisarts of medisch specialist / Referral by doctor or medical specialist

Activiteiten : Onderzoek, behandeling, advies en begeleiding bij problemen op het gebied van taal, spraak, stem of gehoor
Activities : speech therapy

Opmerking :
Tijdens de behandelingen kan het antwoordapparaat aanstaan.
Remarks :
During treatments the answering machine is possibly on.