Kraaiennest Medisch Centrum

INTRODUCTIE KMCINTRODUCTION KMCLINKS

Verloskundige Praktijk Bijlmermeer >>>
obstetricians
H. Playfair G. Wilson W. Speelman  L. Read 

Adres / Address : Kraaiennest 73, 1104CE Amsterdam Zuidoost • Locatie / Location

Telefoon / Phone : 020.695.0997 of/or 06.5537.3737
Bgg/Inh : 020.618.1818 zowel voor thuis als ziekenhuis / for at home as well as for hospital
Fax / Fax : 020.690.3533
Telefoon waarneming / Phone deputy : 06.5537.3737

E-mailadres / E-mail address : info@VerloskundigenPraktijkBijlmermeer.nl
Website / Website : www.VerloskundigenPraktijkBijlmermeer.nl

Dagen open / Days open : maandag t/m vrijdag / Monday till Thursday
Openingstijden / Hours open : 8:30-18:00 uur / 8:30am-6:00pm
Bezoek / Visit : Maak afspraak tussen 9:00-12:00 uur / Make an appointment between 9:00-12:00am

Activiteiten :
Verloskundige zorg, anticonceptieadvies, preconceptioneel advies, zwangeschapsvoorlichting.
Activities :
Check up for pregnant women.

Opmerking :
Onze activiteiten vinden ook plaats op Frankemaheerd 2, en Ouder Kindcentrum op Bijlmerdreef 1005c
Remarks :
Our activities also take place at Frankemaheerd 2, and Parent and Child Centre at Bijlmerdreef 1005c